Acta diurna, et slags «lysningsblad» påbudt av Caesar 59 f.Kr., med opptegnelser over viktige politiske nyheter og private kunngjøringer (dødsfall o.l.); ble utbredt gjennom avskrifter.