Acta Pilati, apokryft skrift Jesus rettergang, død og oppstandelse, skrevet på gresk på 400-tallet e.Kr. Skriftet gir seg ut for å være rådsherren Nikodemus' referat etter Pontius Pilatus' samtale med den arresterte Jesus, og er en legendeaktig utfoldelse av den nytestamentlige beretning. Inngår som første del i Nikodemusevangeliet.