Acta Pauli et Theclae, apokryft skrift fra 100-tallet. Trolig et utdrag av de lengre Paulusaktene, men ble lest og kopiert også som egen tekst. Forteller om Teklas omvendelse til kristendommen, hennes utholdenhet i forfølgelser og hennes autoritet og virksomhet som lærer og forkynner. Skriftet er en viktig kilde til kvinners liv og roller i tidligkristen tid, og til den betydning en asketisk kristendomsform kunne ha.