Acta Numismatica Osloensia, tidligere navn på Norsk Numismatisk Tidsskrift, utgitt av Norsk Numismatisk Forening (NNF) fra 1932. Det var tenkt som en avløser for foreningens "Småskrifter". På NFFs generalforsamling 23. januar 1935 ble den innstilt i påvente av Nordisk Myntunions tidsskrift (NNUM). Se Norsk Numimatisk Tidsskrift (NNT).