Acta Linguistica Hafniensia, internasjonalt tidsskrift for strukturell språkvitenskap, grunnlagt i København 1939 av V. Brøndal og L. Hjelmslev.