Abu al-‘Ala’ al- Ma‘arri, arabisk dikter. Fikk tilnavnet al-Maarri, etter byen Maarra i Nord-Syria, hvor han ble født og levde det meste av sin tid. Alt som barn ble han nesten blind. Det går et sterkt pessimistisk drag gjennom hans forfatterskap, som samtidig gir uttrykk for en overmåte fri stilling til de religiøse dogmer; han er rik på dristige og originale tanker. Man har sammenlignet ham med Lukian og med Lukrets.