Abu Abdullah Jafar Rudaki, persisk dikter. Var i lang tid hoffdikter ved samanidenes hoff i Bukhara, men falt i unåde og døde i fattigdom. Han kalles ofte «den persiske diktnings far» og er den betydeligste av de tidlige nypersiske diktere. Av hans lyriske dikt er ca. 1000 dobbeltvers bevart. Hans oversettelse fra arabisk til persisk av eventyrsamlingen Kalilah va Dimnah har hatt stor betydning for den senere persiske eventyrdiktning.