Absalon, mannsnavn, hebraisk Absjalom 'far er fred' eller 'fredens far'. Kjent i Norge siden ca. 1300. I etterreformatorisk tid særlig brukt på Vestlandet, svært sjelden etter 1900. Formen Absalon var vanlig i eldre bibelspråk, men nyere oversettelser har Absalom. I Bibelen er A. sønn til kong David. Navnedag 30. oktober. Dansk form Aksel.