Abruzzene, fjellparti i Italia, i midtre del av Appenninene, består av flere kjeder som løper i nordvest–sørøstlig retning. Kalkfjell med utpregede karstområder. Når i Gran Sasso d'Italia 2912 moh. og i La Maiella 2795 moh. Her ligger nasjonalparken Parco Nazionale d'Abruzzo.