Abraham Zvi Idelsohn, jødisk musikkforsker. Hans forskning innenfor den jødiske musikks historie har også hatt betydning for forståelsen av den gregorianske sang og dens orientalske røtter.