Abraham Shlonsky, født i Ukraina, israelsk lyriker. Slo seg ned i Israel 1921, der han kom til å stå sentralt i utviklingen av moderne israelsk lyrikk og dannet egen litterær skole.