Abildsø, villastrøk i Oslo, Østensjø bydel, på høyden sørvest for Østensjøvannet, sør for den gamle gården Abildsø; ca. 3200 innb. Abildsø skole åpnet 1859, Abildsø kapell (i Manglerud menighet) 1961. Gården Abildsø ble ryddet i forhistorisk tid og var kirkegods i middelalderen, senere krongods og fra 1663 i privat eie. Akershus Amts Landbrugsskole holdt til på Abildsø 1845–65.