Abhidharma, (sskr.), pali Abhidhamma, den tredje delen av buddhismens samling av kanoniske tekster (Tripitaka ), bevart i to versjoner: Theravada-skolens (på pali) og sarvastivada-skolens (bare i tibetansk og kinesisk oversettelse). Abhidharma systematiserer og utlegger Buddhas lære (dharma), og spesielt i theravada-skolen blir abhidharma-studier gjerne sett på som munkenes ypperste virksomhet, selv om slike studier tradisjonelt står i en viss motsetning til det kontemplative liv. Stilen i Abhidharma er upersonlig og analytisk med sikte på å oppnå en størst mulig grad av presisjon. Mahayana-buddhismen har en egen abhidharma-litteratur forfattet av filosofer som Vasubandhu (Abhidharmakosha-shastra) og Asanga (Abhidharma-samuccaya).