Abelvær, tettbebyggelse i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, på Store Kalvøy (0,48 km², ca. 200 innb.) ved munningen av Foldfjorden. Fiskevær og handelssted. Hermetikkfabrikk, slipp og mekanisk verksted. Abelvær oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Vegforbindelse med fastlandet via Fv. 768.