Abdurrahman, emir av Córdoba, sønnesønn av kalifen Hisham. Tilhørte omayyadedynastiet i Damaskus. Da abbasidene overtok makten 750 og prøvde å myrde ham, flyktet han til Spania, og grunnla her 756 emiratet Córdoba, som han utvidet til å omfatte nesten hele Spania.