Abdurrahman, emir av Afghanistan fra 1880; innsatt av engelskmennene. Spilte en ledende rolle i de indre stridigheter i landet og støttet seg snart til England, snart til Russland. Bidrog meget til å modernisere landet. Hans selvbiografi ble utgitt på engelsk 1900.