Abbediengen, villastrøk i Oslo, Ullern bydel, gjennomskåret av Lilleakerbanen (sporvognslinje). Opprinnelig gårdsbruk, i senmiddelalderen brukt som engslått under Hovedøya kloster og senere under ladegården på Bygdøy; i nyere tid igjen gårdsbruk. Abbediengen hovedgård er sete for den norske Foreningen Norden.