Abbas 2, kediv i Egypt 1892–1914, sønn av Tevfik pasja, utdannet i Wien. Han førte en engelskfiendtlig politikk støttet av Frankrike og det nasjonale egyptiske parti. Ved Tyrkias inntreden i den første verdenskrig okt. 1914 tok Abbas 2 parti for tyrkerne. Des. s.å. lot England ham derfor avsette og gjorde Egypt til et engelsk protektorat med hans farbror Hussein Kamil som sultan.