Abbas 1 den store, sjah av Persia fra 1587. Han gjorde ende på anarkistiske tilstander som lenge hadde hersket i landet, og kuet med hell forskjellige opprør og gjorde erobringer fra tyrkerne og usbekerne. 1598 flyttet han hovedstaden til Isfahan, som under hans regjeringstid ble en av verdens vakreste byer. Ved hans død strakte hans besittelser seg fra Tigris til Indus. Han gjorde meget for å utvikle landets næringsveier (bl.a. teppeproduksjonen) og bygde veier, broer og karavanseraier. Mange av dem er ennå i bruk.