Abbas, arabisk mannsnavn, i bruk i de fleste muslimske land.