Abba Ptachya Lerner, født i Bessarabia, russisk-amerikansk økonom; bosatt i USA fra 1938. Han er mest kjent for arbeider i velferdsøkonomi, men var også sterkt opptatt av inflasjonsproblemer. Hans hovedverk The Economics of Control (1944) står sentralt i litteraturen om styring av sosialistiske økonomier.