Aanen Olsen Bergsager, født i Hægebostad, norsk stortingsmann, lærer og gårdbruker. Stortingsmann for Lister og Mandal amt 1843–73 (med unntak av 1865–66), medlem av bankkomiteen på stortingene fra 1851. Bergsager sluttet seg politisk nær til Søren Jaabæk.