Aalborg Stiftstidende, tidligere dansk uavhengig liberal avis, utkom sju ganger ukentlig i Aalborg. Grunnlagt 1767. Avisen ble i løpet av 1900-tallet dominerende i Aalborgområdet. I 1999 ble den slått sammen med Vendsyssel Tidende og Fjerritslev Avis og videreført som Nordjyske Stiftstidende.