Aagot Benterud, født i Tønsberg, norsk litteraturhistoriker og kritiker. Utgav Henrik Wergelands religiøse utvikling (1943), Camilla Collett. En skjebne og et livsverk (1947) og Kvinnenes kamp for menneskerettighetene (1954).