Aage Henriksen, dansk litteraturforsker, professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet 1969–90. Doktoravhandlingen Kierkegaards romaner (1954) behandler Kierkegaards fiksjonsverker oppfattet som romaner. Han har for øvrig særlig viet seg til studiet av vanskelig tilgjengelige forfattere som Jens Baggesen, Sophus Claussen og Karen Blixen. Karakteristisk for Henriksen er det personlige engasjement og synet på litteraturtolkning som livstolkning, fremstilt i en kunstnerisk formet stil.