Aage Dons, dansk forfatter. Oppvokst i herregårdsmiljø (erindringsroman Den svundne tid er ej forbi, 1950). Rendyrket den psykologiske roman, med forkjærlighet for ensomme, avstikkende karakterer eller særpregede sjelelige konflikter og bindinger, fremstilt ved hjelp av kunstferdig komposisjonsteknikk. Hans betydeligste arbeider er Soldaterbrønden (1936), Her mødes alle veje (1941) og dobbeltromanen Frosten på ruderne, – og alt blev drøm (1948–49). Den siste utspilles som flere av hans senere romaner, f.eks. Brænde til mit bål (1965), i internasjonalt, intellektuelt miljø. Blant hans seneste romaner fremheves Nødstedt i natten (1973), Rosa og det bizarre liv (1979). Memoarer: Uden at vide hvorhen (1976).