A, fork. for fransk avancer, 'gå fremover', brukes på ur for å angi hvilken retning reguleringshaken/pendelen skal stilles for å få uret til å gå fortere.