ATLAS, instrumenter på Spacelab-paller (se Spacelab) for bruk i romfergens lasterom. ATLAS-1, med instrumenter hovedsakelig for undersøkelse av den øvre atmosfærens kjemiske sammensetning, ble benyttet i 1992. Er viktig element i USAs Mission to Planet Earth program.