ATC, teknisk system for sikker fremføring av jernbanetog. Systemet er i løpet av 1990-tårene videreutviklet fra ATS, og som dette har det komponenter som er plassert i jernbanesporene og på togmateriellet. Det overvåker at tog kjører etter de hastighetsanvisninger som gis av ATC-systemet ved hoved- og forsignaler og eventuelt hastighetssignaler og dvergsignaler. ATC inndeles i fullt utrustet område (FATC) og delvis utrustet område (DATC). I Norge er hovedlinjene utstyrt med systemet, Nordlandsbanen har det fra Trondheim til Grong, og Rørosbanen har det fra Hamar til Røros. Øvrige banestrekninger har andre sikringssystemer.