Sandefjord, norsk rederi grunnlagt i 1887 av kjøpmann Thor Dahl (1862–1920), som da startet skipshandel, fra 1910 ledende hvalfangstselskap og rederi, omdannet til aksjeselskap i 1913. Rederiet drev fra 1948 linjefart mellom Canada og Sørøst-Afrika; også skipsbygging. I 1996 ble rederivirksomheten sammensluttet med Bulls Tankrederi/Jørgen Jahre Shipping til Jahre Dahl Bergesen, og det resterende ble et rent eiendomsselskap med nye eiere.