Køge Bugt, Sjælland. Innviet mars 1996. ARKENs virkeområde er dansk, nordisk og internasjonal kunst med hovedvekt på tiden etter 1945. Museets innsamlings- og utstillingsvirksomhet omfatter både tradisjonelle uttrykksformer som maleri, skulptur og grafikk, og nye medier som video, installasjoner og fotografi. Bygningen er organisert omkring et hovedrom, en 150 meter lang kunstakse. Arkitekt: Søren Robert Lund. Konsertsal, filmsal, museumsbutikk, kafé.