ARI, automatisk trafikkinformasjonssystem, radiomeldinger som sendes ut til bilister. Forutsetningen for å ta imot signalene er at radioen har ARI-funksjon. Når funksjonen aktiveres vil evt. innstilt og påslått stasjon kobles ut, trafikkmeldingene vil kunne mottas, og deretter vil radiostasjonen igjen bli koblet inn automatisk.