APT, system for automatisk overføring av bilder, forkortelse for det engelske begrepet Automatic Picture Transmission. Brukes blant annet ved overføring av observasjoner fra værsatellitter.