API-standarder, standarder utarbeidet av American Petroleum Institute, API. De mest kjente er: API-klassifikasjon av motoroljer, API classification, etter anvendelsesområde og bruksegenskaper. Den er utarbeidet sammen med American Society for Testing Materials (ASTM) og Society of Automotive Engineers (SAE). API-densitet, API gravity, benyttes for gradering av olje og oljeprodukter. Den angis i grader etter følgende skala, der d står for densitet i g/cm3: Skalaen er invers i forhold til den vanlige densitetsskalaen, jo lavere API°, desto tyngre olje. En olje med densitet 1,00 g/cm3 tilsvarer 10 API°, mens en bensinkvalitet med densitet 0,71 g/cm3 tilsvarer 68 API°.