ANSA, italiensk nyhetsbyrå, grunnlagt 1944; eies av dagspressen i Italia. ANSA ble grunnlagt etter sammenbruddet av det fascistiske regimet og fortsatte da virksomheten til det tidligere Agenzia Telegrafica Stefani (grunnlagt 1853).