ANPED, fork. for eng. The Northern Alliance for Sustainability, startet 1991 som Alliance of Northern People for Environment and Development, sammenslutning av frivillige organisasjoner i Europa, USA og Canada som arbeider med miljø og utvikling. ANPED ble startet for å samordne de frivillige organisasjonenes arbeid i ECE-området frem mot FNs miljø- og utviklingskonferanse (UNCED) 1992, og har siden fulgt opp UNCEDs anbefalinger i sine medlemsland. Norsk medlem i ANPED er Forum for utvikling og miljø.