ALCM, egentlig AGM-86-B/C ALCM, amerikansk cruise missile som, etter slipp fra B-52 bombefly, kan tilbakelegge strekninger på opptil 2700 km mot målet i meget lav høyde for å unngå radardeteksjon. Våpenets største hastighet er ca. 800 km/h. Meget treffsikkert. AGM-86B medfører et nukleært stridshode, AGM-86C et konvensjonelt.