NATOs rådgivende gruppe for fly- og romteknisk forskning og utvikling. Opprettet 1952 på initiativ av Theodore von Kármán (se dette), nedlagt 1996.