AG, aksjeselskap. Da tysk og norsk lovgivning på området ikke er ensartet, kan norsk aksjeselskap ikke alltid oversettes med AG. Se også G.m.b.H.