AEW&C, eng. Airborne Early Warning & Control, luftbåren tidlig varslings- og kontrollsystem. Fly utstyrt med kraftig radarsystem egnet for å oppdage fiendtlig aktivitet på et tidlig tidspunkt, og en kontrollpost som kan dirigere egne styrker.