ACP-landene, betegnelse på en del land i Afrika, Karibia og Stillehavsområdet (norsk AKS-landene) som har inngått frihandelsavtaler med EU innenfor rammen av Lomé-konvensjonen.