A/S Arendals Forsikringsselskab, tidligere norsk skadeforsikringsselskap, stiftet 1860, og drev opprinnelig kun sjøforsikring. Gikk 1976 inn i Storebrand-gruppen.