A. J. M. Smith, kanadisk lyriker. Han ble amerikansk statsborger, men hadde stor innflytelse på kanadisk litteratur på 1900-tallet, som redaktør, kritiker og lyriker. Sammen med F. R. Scott o.a. dannet han den såkalte Montreal-gruppen. Hans første diktsamling, News of the Phoenix and Other Poems, kom først i 1943. I senere samlinger gjorde han gjerne et utvalg av tidligere dikt, og føyde til nye.