A. F. Klaveness & Co. AS

Artikkelstart

A. F. Klaveness & Co. AS var et norsk, familieeid rederi med engasjement spesielt innen tank- og oversjøisk linjefart, med røtter tilbake til 1800 og drift frem til 1980-tallet. Tidlig på 1900-tallet var det et av Norges største rederier.

Historikk

Anton Fredrik Klaveness (1874–1958) opprettet dampskipsrederiet A.F. Klaveness & Co. i Sandefjord i 1898.

Opphavsmannen til rederiet var Tore Aakessøn (Thor) Klaveness (1767–1854), gårdbruker og lensmann fra Sandar i Viken (tidligere Vestfold). Tore Klaveness ble skipsreder da han sammen med sin svoger kjøpte briggen Ebenetzer i 1800 og satte den i fart på England. Som reder disponerte han 16 seilskip, i tillegg grunnla han Klavenessverven (senere AS Framnæs mekaniske Verksted) utenfor Sandefjord, hvor han bygget skip til seg selv og for andre, med tømmer fra egen skog. Sønnesønnen Anton Fredrik Klaveness senior (1839–1904) etablerte rederiet A.F. Klaveness i 1869, som han utviklet til et stort, moderne seilskipsrederi for langfart blant annet til Middelhavet, India, Australia og vestkysten av USA. I 1880-årene disponerte Klaveness senior 15 seilskip og han eide også flere hvalfangstselskap.

Etter endt forretningspraksis i inn- og utland, vendte sønnen Anton Fredrik Klaveness junior (1874–1958) hjem og utvidet familiens rederivirksomhet ved opprettelsen av dampskipsrederiet A.F. Klaveness & Co. i Sandefjord i 1898. I 1902 ble dampskipsrederiet AS International etablert som senere ble etterfulgt av selskapene Klaveness Dampskibsselskab AS og DS AS Maritim. Da faren døde i 1904 overtok Klaveness jr. flere av seilskipene, ble eneinnehaver av A.F. Klaveness & Co, og konsentrerte rederivirksomheten rundt spesialskip i malmfart fra Nord-Norge og Canada, frakt av frukt fra Karibia og risfart i Øst-Asia. I 1907 flyttet han rederiet til Lysaker i Bærum, og ved utbruddet av første verdenskrig i 1914 disponerte rederivirksomhetene 18 dampskip og tre seilskip, og var med det landets tredje største rederi målt i tonnasje. I 1916 ble virksomheten omorganisert til aksjeselskap under navnet A.F. Klaveness & Co. AS. Rederiet kom seg vel gjennom skipsfartskrisen i begynnelsen av 1920-årene og investerte i moderne dieselmotorskip for tank- og linjefart, i perioden 1925 til 1931 tok rederiet levering på 13 linjeskip og seks tankskip.

I oktober 1925 inngikk Klaveness et samarbeid med rederiet Fearnley & Eger AS ved opprettelsen av Fern Line, en lasteskipslinje med månedlige utgående seilinger fra Mexicogolfen og den amerikanske østkysten, via Panamakanalen til Øst-Asia og tilbake. I egen regi ble Klaveness Line etablert i november 1929 med seilinger fra den amerikanske stillehavskysten til Sørøst-Asia, Indonesia og Filippinene, basert blant annet på treforedlingsprodukter, fisk og stykkgods på utgående og kopra, sukker og palmeolje for hjemgående. Mot årsskiftet 1936 utvidet Klaveness og Fearnley & Eger samarbeidet ved opprettelsen av Fern Line Mediterranean Service med seilinger mellom den amerikanske østkysten og Middelhavet.

Samarbeidet med Fearnley & Eger fortsatte etter andre verdenskrig, fra 1951 under navnet Fern-Ville Line. Fra 1946 inngikk begge rederiene i linjeoperasjonen til Barber West African Line sammen med rederiet Wilh. Wilhelmsen og et amerikansk rederi, en godslinje mellom den amerikanske østkysten og nedover den afrikanske vestkysten til Angola. A. F. Klaveness & Co. ble også samarbeidspartner i andre linjeforetak fra slutten av 1940- årene og på 1950-tallet, blant annet Barber Line som var inndelt i flere linjeoperasjoner alt etter fartsområder, og om skipene var for ut- eller inngående.

Etter flere år med svak inntjening ved inngangen til 1960-årene, trakk A. F. Klaveness & Co. seg gradvis ut av flere linjeengasjement utover tiåret. Men i 1969 ble det inngått et nytt linjesamarbeid mellom Wilh. Wilhelmsen, Fearnley & Eger og A. F. Klaveness & Co ved å samle flere av rederienes ulike linjeoperasjoner i Barber Lines AS, et samarbeid som varte til slutten av 1976 da Klaveness trakk seg ut, og ved utgangen av tiåret var rederiet trukket helt ut av linjefarten.

I 1973 investert A. F. Klaveness & Co. i cruiseskipet MS Royal Viking Sea, ett av tre søsterskip i det nyetablerte Royal Viking Line AS som var et samarbeid med Det Bergenske Dampskibsselskab AS og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab AS, der de tre partnerne eide hvert sitt passasjerskip. Cruiseselskapet opererte i den eksklusive og mest krevende segmentet i det amerikanske markedet, med seilingsprogram som dekket nær hele verden. Klaveness solgte sitt skip til de to andre partnerne i Royal Viking Line i løpet av 1977, og trakk seg ut av cruisefart.

I tiårene frem til 1980 investerte rederiet i en rekke ulike skipstyper og virksomhetsområder, blant annet tank-, bulk-, kjemikalie- og OBO-skip samt borerigger. Flere feilinvesteringer og økte driftskostnader falt sammen med kollaps i markedet for tankskip, og foretaket Skips-AS Siljestad gikk konkurs. Fra mai 1983 var A. F. Klaveness & Co. AS en passiv investorer uten å drive noen skip, men i 1989 startet Nils Olav Fearnley Klaveness opp igjen rederivirksomheten og investerte i fem eldre skip organisert som kommandittselskap gjennom skipsinvesteringsselskapet Fraktinvest AS, tilhørende A. F. Klaveness Invest AS. Investeringene ble mindre vellykket, skipene var nedslitte og i teknisk dårlig forfatning, gjelden var større enn skipenes verdi og frem til 1996 ble alle skip solgt med store tap og Fraktinvest AS gikk konkurs.

Rederinavnet lever imidlertid videre som A.f. Klaveness & Co. AS, men selskapet er ikke engasjert i skipsfart.

Fargesetting

Skrogene til de første dampskipene i rederiet A. F. Klaveness & Co. var svartmalte, men ble i 1929 gitt en grå farge med blå stripe, grønt belte i vannlinjen, hvit overbygning, gule master og svart skorstein med et rødt bånd med bokstaven «K» i hvitt.

Fra 1969 fikk skipene som seilte i linjesamarbeidet Barber Lines AS felles fargekode med oransje skrog, lys grønn overbygning og svart skorstein med to loddrette oransje striper.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg