Hieronymus (347-419), kirkelærer og bibeloversetter, helgen for blant annet leksikon. (Bilde Hieronymus Av /Walters Art Museum. Falt i det fri (Public domain)) Les artikkelen