I Singapore er det bygget opptil 50 meter høye "supertrær" med solceller, som også fungerer som vertikale hager. (Bilde Supertrær Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk) Les artikkelen