2500 år siden den kinesisk filosofen Konfutse døde (Bilde . Falt i det fri (Public domain)) Les artikkelen