Det er 20 år siden det første utkastet til en fullstendig avlesning av menneskegenomet, altså menneskets DNA, ble publisert. (Bilde Genom Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk) Les artikkelen