10-dagersregelen

Ifølge § 3-47 i forskrift til opplæringsloven skal alt fravær i videregående opplæring føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Rektor kan avgjøre om fravær for den som er deltidselev, skal føres i dager og timer eller bare i timer. For elever som skal ha kompetansebevis, skal fravær føres på kompetansebeviset. En elev kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.

For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse og velferd, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For at fravær som skyldes helse, ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helse, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær strykes fra og med den første fraværsdagen. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor skal ikke regnes som fravær.

Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg