#energi

Utladning fra en Tesla coil

Airarcs/Wikimedia Commons. Begrenset gjenbruk

Hva er energi, og hvilke former for energi har vi? Hva er forskjellen på elektrisitet, elektrisk strøm og elektrisk kraft? Hvordan får vi tak i den energien vi trenger? På denne siden har Store norske leksikon samlet et knippe artikler som svarer på disse spørsmålene. Vi har arbeidet spesielt med å tilpasse artiklene til bruk i naturfagundervisning i ungdomsskole og videregående skole.

Standard 2814082756 88feb2282c b

bioenergi

Bioenergi er en form for energi som har sin opprinnelse i biomasse, for eksempel planteprodukter (ved), gjødsel, skogsavfall (bark, flis) og annet biologisk avfall. Materialet i biomassen er dannet...